ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Το πρόγραμμα σε αρχείο pdf "εδώ"


ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο pdf)


ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

οι εξεταζόμενοι που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου πρέπει να επιδεικνύουν:

  • πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
  • πιστοποιητικό νόσησης ή
  • σχετική αρνητική βεβαίωση εργαστηριακού ακτινοδιαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) ή
  • υπεύθυνη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) δηλωμένου στη ψηφιακή πλατφόρμα self-testing.gov.gr (εκτυπωμένη δήλωση ή αποθηκευμένη στο κινητό ή καταγεγραμμένος ο κωδικός επαλήθευσης, αν πρόκειται για χειρόγραφη δήλωση)

-------------